Super inżynier

Usługi inżynieryjne

Analiza przyczyn awarii urządzeń elektronicznych

Oferta:

Oferujemy usługi inżynieryjne związane z identyfikacją uszkodzeń oraz analizą możliwych przyczyn niewłaściwego funkcjonowania modułów elektronicznych. Zakres oferowanych usług dotyczy:
  • Identyfikacji miejsca uszkodzenia
  • Szczegółowych badań miejsca uszkodzenia. W zależności od potrzeb wykorzystujemy rożne techniki od mikroskopii optycznej po badnia z wykorzystaniem SEM/EDS.
  • Określenie listy możliwych przyczyn
  • Określenie sugerowanych działań doskonalących

Doświadczenie:

Kontakt:

FLC Zbigniew Huber
Śleszowice 20
34-210 Zembrzyce
woj. małopolskie
Polska

Tel: +48 502-636-073

E-mail: info(at)flc.com.pl

NIP: 552-119-70-54
VAT-UE: PL5521197054
REGON: 852518355